Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade
Tidl. arrangementer

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 
Søndag den 4. september kl. 10.30 indsættes Inger Hvindenbråten som præst i ØDIS KIRKE.
Ødis Menighedsråd er vært ved et lille glas efter gudstjenesten.
Seest Menighedsråd håber, at mange fra Seest Sogn har lyst og lejlighed til at deltage og være med til at gøre dagen festlig. Man er meget velkommen til at bestille kirkebil fra bopæl til gudstjenesten i Ødis Kirke kl. 10.30 og retur efter receptionen, som finder sted i ’Vestfløjen’ til Ødis præstegård, Ødis Byvej 1.
Læs mere....
   
Iben Krogsdal ”Fuldmagt”. Den 7. september 2016 kl. 19.00.  Et foredrag i Seest Sognehus for alle søgende med sang af nye salmer og vi serverer en let ret i pausen.
Iben Krogsdal er forfatter, digter, religionsforsker. Hun kender nutidsmenneskers tro, håb og tvivl ind til benet. Hun skriver de bedste af de nye salmer. Hun spørger: hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget?
Læs mere....
   
Gør Seest kirke til din kirke!
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Sognehuset.

Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer vi om vores arbejde, samt kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Seest Kirke vil gerne være DIN kirke, som du og din familie har glæde af at bruge.
Derfor har vi brug for nye medlemmer af menighedsrådet til at sikre, vi er moderne og har betydning for mennesker i Seest.
Læs mere...
   
Høstgudstjeneste – med morgenmad, jazztrio og Jesusfilm  søndag den 18. sept. kl. 10.30.
Børn må gerne bærer frugter ind. Konfirmanderne viser Jesusfilm, kirkens kor og jazztrio spiller.
Før gudstjenesten 9.30 er der rundstykker, juice og kaffe i sognehuset. Alle er velkomne. Gerne tilmelding...

Velkomst til Inger Hvindenbråten i Seest Kirke

Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at hilse på vores nye præst og byde hende velkommen over et glas bobler og et stykke kransekage i våbenhuset.
Vi ser med glæde frem til samarbejdet med Seest Sogns nye deltidsansatte præst.
   
Gudstjeneste for de mindste søndag den 2. oktober kl. 14.00.
Vi har traditionen tro gudstjeneste for de mindste (2-6 år). Alle er velkomne. Her finder vi altid på noget spændende.

Efter gudstjenesten er der kage og saft og kaffe i sognehuset.
 

Kolding Kirkehøjskole
Kulturmøde tre lørdage i efteråret 2016.
Læs mere...   Tilmelding
 

Seest Sognehus
Forespørgsler om betingelser og
priser for leje eller lån af sognehuset
til foreninger. 
Læs mere...

 

Tidligere arrangementer

Seest Kirkefestival
blev en stor succes.

Læs mere...Folkemusik
i Seest Sognehus juleeftermiddag.
Læs mere...
 


Læs også
..
:                         NY
Afsked med sognepræst Borgny
Præsteskoven under forandring
Børnehaven Løvetand 
Virksomheder i Seest Sogn
Vestervang - stærkt fællesskab
Fældning af bøgetræer
Seest Boldklub 
TV Kolding i Seest Kirke
Den nye skolereform
Renovering af præsteboligen
Fyrværkerigrunden  
Graverne og kirkegården
På tur i Præsteskoven
Vintersamtaler 
60 år i Seest

Kunst i kirken
Verdenshistorie
Nabokirker er forskellige
Gud og naturkatastrofer
Det nye Sognehus
Indvielsesfesten
Tror vi på den samme Gud?

Arrangementer i provstiet