Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade
Tidl. arrangementer

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 
Skolestart Festgudstjeneste torsdag den 11. august kl. 17.00.
Vi inviterer 0. og 1. klasse og alle børn og voksne til at fejre skolestarten.
Vi får besøg af et ”barn” fra Sesame Street som ikke er helt klar til skole. En lille fugleunge…
Efter gudstjenesten er der lasagne i sognehuset.
Meget gerne tilmelding.
 
   
Christian Haugk ”Kolding Kommune og os”
mandag den 22. august kl. 14.00-16.00.
Christian Haugk som er 2. Viceborgmester, formand for børne- og uddannelsesudvalget, gruppeformand for socialdemokraterne kommer til sogneeftermiddag.
Han vil fortælle: ”Hvem er jeg”? (Lidt historik, familie, arbejde mv.). ”Hvilke udfordringer har vi i Kolding Kommune, hvis vi kigger lidt fremad”? ”Hvad tror jeg er vigtigt at prioritere for dels at svare på udfordringerne, dels sikre
både udvikling og fællesskabet Kolding Kommune i fremtiden”?
Christian skriver: ”Efter mit oplæg kan vi jo tage en dialog om kommunen og os”. Vi glæder os til at se en af kommunens markante politikere!
 
 

Sogneudflugt til Grønhøj kro med Morten Korchs Museum og Mønsted kalkgruber torsdag den 25. august kl.9.00 - ca. kl. 17.00.
Grønhøj Kro og Mønsted Kalkgruber har sammen lavet en nostalgisk tur i Midtjylland sammen med ”De røde heste” og ”Vagabonderne på Bakkegården”.
Den stråtækte og gulkalkede Grønhøj Kro er udvalgt af Morten Korchs arvinger til at være hjemsted for dele af familiens store samling af originale manuskripter, møbler og minder fra de mange film der tog afsæt i Morten Korchs romaner. Kromanden ”Gregers Laigaard” er Morten Korch specialist og viser med glæde rundt i samlingen.
Mønsted Kalkgruber er berømt for sine mange minegange, i alt 60 km. I minegangene anlægges der i denne vinter en lille handicapvenlig rundtur for de gæster, der gerne vil gå på et jævnt underlag. Over jorden står der et istandsat kalkværk med tre ovne.
Vi spiser frokost på Grønhøj kro, og der er kaffe/kage i cafeen ved Mønsted kalkgrupper.

Pris for sogneudflugten: 275 kr. Drikkevarer for egen regning Bustur fra Bredevej 41 foran sognehuset.
Billetsalg: Tirsdag den 16. august kl. 13.00 i Seest Sognehus. (I år udleverer vi et nr. når I kommer så man ikke skal vente forgæves) Kl. 13 starter billetsalget. Man kan højst købe 2 billetter pr. person.
 
 
Iben Krogsdal ”Fuldmagt”. Den 7. september 2016 kl. 19.00.  Et foredrag i Seest Sognehus for alle søgende med sang af nye salmer og vi serverer en let ret i pausen.
Iben Krogsdal er forfatter, digter, religionsforsker. Hun kender nutidsmenneskers tro, håb og tvivl ind til benet. Hun skriver de bedste af de nye salmer. Hun spørger: hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget?
Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes livsvilkår ud fra en række af sine nyeste salmer. Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud er blevet umulig - og mange mennesker slet ikke længere tror.  Tilmelding.
 

Gør Seest kirke til din kirke!
Kom og bliv orienteret om hvad menighedsråds-arbejde er tirsdag den 13. sept. kl. 19.00 i Seest Sognehus. 
Læs mere...


Kolding Kirkehøjskole
Kulturmøde tre lørdage i efteråret 2016.
Læs mere...   Tilmelding
 

Seest Sognehus
Forespørgsler om betingelser og
priser for leje eller lån af sognehuset
til foreninger. 
Læs mere...

 

Tidligere arrangementer

Seest Kirkefestival
blev en stor succes.

Læs mere...Folkemusik
i Seest Sognehus juleeftermiddag.
Læs mere...
 


Læs også
..
:                      NY
Afsked med sognepræst Borgny
Præsteskoven under forandring
Børnehaven Løvetand 
Virksomheder i Seest Sogn
Vestervang - stærkt fællesskab
Fældning af bøgetræer
Seest Boldklub 
TV Kolding i Seest Kirke
Den nye skolereform
Renovering af præsteboligen
Fyrværkerigrunden  
Graverne og kirkegården
På tur i Præsteskoven
Vintersamtaler 
60 år i Seest

Kunst i kirken
Verdenshistorie
Nabokirker er forskellige
Gud og naturkatastrofer
Det nye Sognehus
Indvielsesfesten
Tror vi på den samme Gud?

Arrangementer i provstiet