Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade
Tidl. arrangementer

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 

Sogneudflugt til Grønhøj kro med Morten Korchs Museum og Mønsted kalkgruber torsdag den 25. august kl.9.00 - ca. kl. 17.00.

Grønhøj Kro og Mønsted Kalkgruber har sammen lavet en nostalgisk tur i Midtjylland sammen med ”De røde heste” og ”Vagabonderne på Bakkegården”.
Den stråtækte og gulkalkede Grønhøj Kro er udvalgt af Morten Korchs arvinger til at være hjemsted for dele af familiens store samling af originale manuskripter, møbler og minder fra de mange film der tog afsæt i Morten Korchs romaner. Kromanden ”Gregers Laigaard” er Morten Korch specialist og viser med glæde rundt i samlingen, men Gregers er også 5. generation på kroen og fortæller gerne om familiens mange år i Grønhøj.

Mønsted Kalkgruber er berømt for sine mange minegange, i alt 60 km. I minegangene anlægges der i denne vinter en lille handicapvenlig rundtur for de gæster, der gerne vil gå på et jævnt underlag. Over jorden står der et istandsat kalkværk med tre ovne. Et industriforetagende hvor Morten Korch med det samme ville føle sig hjemme, for forfatteren ejede nemlig i en periode Hakkemose Teglværk.

Vi spiser frokost på Grønhøj kro, og der er kaffe/kage i cafeen ved Mønsted kalkgrupper.

Pris for sogneudflugten: 275 kr. Drikkevarer for egen regning Bustur fra Bredevej 41 foran sognehuset.
Billetsalg: Tirsdag den 16. august kl. 13.00 i Seest Sognehus. (I år udleverer vi et nr. når I kommer så man ikke skal vente forgæves) Kl. 13 starter billetsalget. Man kan højst købe 2 billetter pr. person.
 

Kolding Kirkehøjskole
Kulturmøde tre lørdage i efteråret 2016.
Læs mere...   Tilmelding


Stil op til Menighedsrådet i Din kirke
– en ny periode begynder fra 27. november.  

Læs mere...


Seest Sognehus
Forespørgsler om betingelser og
priser for leje eller lån af sognehuset
til foreninger. 
Læs mere...

 

Tidligere arrangementer

Seest Kirkefestival
blev en stor succes.

Læs mere...Folkemusik
i Seest Sognehus juleeftermiddag.
Læs mere...
 


Læs også
..
:   

Børnehaven Løvetand 
Virksomheder i Seest Sogn
Vestervang - stærkt fællesskab
Fældning af bøgetræer
Seest Boldklub 
TV Kolding i Seest Kirke
Den nye skolereform
Renovering af præsteboligen
Fyrværkerigrunden  
Graverne og kirkegården
På tur i Præsteskoven
Vintersamtaler 
60 år i Seest

Kunst i kirken
Verdenshistorie
Nabokirker er forskellige
Gud og naturkatastrofer
Det nye Sognehus
Indvielsesfesten
Tror vi på den samme Gud?

Arrangementer i provstiet