Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  Luthers Reformation.  Hvad kommer det os ved?

Den 31. oktober er det 500 år siden reformationen begyndte.
Vi markerer det ved gudstjenesten i Seest Kirke den 29. okt. kl. 10.30.

Præsterne i Kolding var i Wittenberg, byen hvor reformationen begyndte og Luther levede. Vi glædede os til en rigtig luthersk gudstjeneste i Luthers egen kirke så vi kunne SE det lutherske. Til vores overraskelse var gudstjenesten ikke særlig luthersk. Nogle søstre eller nonner læste tekster, vi sang ikke rigtige salmer men mere sådan nogle katolske korsvar. Prædiken var ikke luthersk. Så ville den typisk handle om, at mennesket er fanget af synd indtil vi bliver befriet af Guds kærlighed og nåde. Det var lidt sjovt. Men det er fordi, Danmark nok har den mest lutherske søndagsgudstjeneste i verden. Så når vi skal markere reformationen, så kan vi bare holde en almindelig gudstjeneste.

I vores lutherske gudstjeneste er det vigtigste nok:
1. at mennesker hører Jesus fortælle om sin kærlighed og befrielse af os fra at være bundet af det onde, os selv eller skyld, vi ikke kan bære (nåde).
2. Og det er, at vi døber børn så de modtager den kærlighed uden at skulle gøre noget (gratis) og at de altid hører Gud til.
Det 3. er at vi får tilgivet alt ondt når vi får nadver.
Det 4. er at vi synger og takker Gud så vi mærker befrielsen.
Det 5. er opfordringen til at elske sin næste.

Hvad kommer Luther os ved? Det er der mange, som spørger om i år.
Det var at Luther oversatte bibelen til tysk fra de originale håndskrifter. Så kunne alle selv læse, hvad Jesus Kristus har sagt og gjort. Og det ønskede Luther. At præsterne ikke skulle pådutte mennesker et forkert syn på Jesus ord. Vi må hver især fortolke Guds ord i vores tid. Guds Ånd hjælper os. Luthers bibel kom straks på dansk i 1536.

Luther var også et middelaldermenneske. Han troede, djævelen var lyslevende og han forbandede en hel del mennesker for forkert tro. Han kunne bl.a. ikke lide jøder. Det må vi efterlade i fortidens verdensbillede. Men at Jesus Kristus kan sætte os fri gennem ordet der læses og tales så vi kan tro vi er sat fri og dermed kan elske hinanden, det har Luther givet os.

Kristina Nilsson