Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 

Seest Sognehus – Sådan fik vi huset bygget

Seest Sognehus – et samlingspunkt i bydelen. De store moderne lyse rum, som er ved at tage form på Bredevej, skal bruges til noget! Det er menighedsrådet ønske. Først og fremmest til kirkens konfirmander, sogneeftermiddage, studiekredse, babysalmesang, spagettigudstjenester, morgensang med rundstykker og meget mere. Men det er også Seest menighedsråds ønske, at foreninger og mennesker som skaber andet kulturelt liv i sognet må gøre brug af huset. Indvielse af huset er den 27. februar 2011. Det bliver en festdag med gudstjeneste ved biskoppen, reception for alle og fremvisning af vore aktiviteter.

 

Læs her om den lange byggeproces:
Hvis man i sommerens løb har bevæget sig ad Bredevej og Kirketoften, har man set et nyt hus rejse sig bag Rytterskolen og nabo til Præstegården. Et anderledes og moderne hus, som først helt kan ses, når også arealerne uden om er blevet rettet til og anlagte. Men hvad er det for et hus? Hvem bygger det? Og hvem skal bruge det?
I gamle dage foregik kirkelige arrangementer i missionshuset, forsamlingshuset eller i kirken og præstegården. I dag er missionshuset nedlagt, forsamlingshuset blevet til festlokale og præstegården regnes for præstens privatbolig. I en del år har muligheden for at mødes i kirkeligt regi så været kirken og konfirmandlokalet, der var bygget på præstegården. Menighedsrådet har gennem årene set lokaleforholdene som en hæmsko for det liv, vi gerne vil have omkring kirken. Konfirmandlokalet var for tæt på præstens privatbolig, havde for dårlige adgangsforhold, var for lille og havde for dårlig akustik, ikke mindst til konfirmandundervisningen.

Drømme tager tid
Gennem 5 år har menighedsrådet i perioder arbejdet med at gøre drømmen om et hus til det, der nu snart er virkeligheden med et sognehus. Forløbet har ikke været enkelt og ligetil, men med forhindringer. Første etape er at overbevise de kirkelige myndigheder, som også er den bevilgende myndighed, om behovet for en forbedring af lokaleforholdene. Anden etape er at koble en arkitekt på, at finde en placering, at blive enige om udformningen af huset, og at få denne placering og tegningerne af huset godkendt af kirkelige og offentlige myndigheder. Tredje etape er at udbyde projektet i licitation, og at få det endelige tilsagn om de økonomiske midler. Fjerde etape er så selve byggeriet og afklaring af de sidste mange detaljer.
Vi har været igennem et langt forløb med vores arkitekt Clara Rigenstrup fra Tegnestuen Mejeriet. Tre til fire placeringer har været diskuteret og forelagt de kirkelige myndigheder. Tre til fire skitser er blevet debatteret og forelagt de højere instanser. Vi har lært, at der er nogle ganske særlige krav til byggeri i nærhed af en gammel middelalderkirke, men vi er sikre på, at vi har fundet en fornuftig placering . Med Clara Rigenstrups streg og den flotte kvalitet i byggeriet får vi et hus, der kan opfylde de ønsker, vi havde til plads og funktionalitet. Samtidig er vi sikre på, at den flotte bygning bliver en fornøjelse at se på og et løft til hjørnet Bredevej/Kirketoften.

Rum med højt til loftet

Sognehuset er på i alt 400m2, og i huset findes 2 konfirmandlokaler, som kan slås sammen til en stor sal med siddeplads til ca. 100 personer. Højt til loftet, lys fra oven og udsigt til kirken under de gamle træer. Det er hele ideen. Der bliver kirkekontor midt i huset, et dejligt køkken og 2 mindre kontorer, som kan slås sammen til mødelokale. Desuden hall og gangareal, der åbner huset op ud til det store grønne område foran præstegården. Der er lagt vægt på god kvalitet i de anvendte materialer, både i bygningen og inventaret, så vi håber huset kan holde til brug mange år ud i fremtiden.

Huset har vi navngivet: Seest Sognehus
Seest Sognehus bliver navnet på det nye hus. Det bliver jo bygget af midler taget fra kirkeskatten, derfor er det naturligt, at den primære brug af huset bliver til de aktiviteter, der udgår fra kirken. Det betyder, at huset anvendes til f.eks. konfirmandundervisning, sogneeftermiddage, studiekredse, babysalmesang, spagettigudstjenester, koraktiviteter, udvalgsmøder og menighedsrådsmøder. Et nyt tiltag bliver, at vi en torsdag i måneden har morgensang i huset ved præsten og organisten kl. 9.30. Derefter spiser vi rundstykker. Alle er velkomne til at komme forbi! Selv om der er mange kirkelige arrangementer, og måske kommer flere til, vil hele huset langtfra altid være i brug til disse formål, derfor er det menighedsrådets ønske, at andre dele af det foreningsmæssige og kulturelle liv i primært Seest skal kunne gøre brug af huset. Rent praktisk er der udformet retningslinjer for udlån, og en af de ansatte ved kirken får som opgave at administrere udlån og booking af lokalerne. Vi ser gerne at det nye hus bliver sognets hus, og at rigtig mange kommer til at føle ejerskab til huset.

Menighedsrådsformand
Kurt Bjerregaard