Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  Graverne og kirkegården

Grandækning
Seest Kirkegårds team består lige nu af: Jonathan, Bettina, Camilla, Martin, Helle og Per som her i oktober/november måned har travlt med at grandække gravstederne. Dette arbejde er et fuldtidsarbejde, som kræver dygtighed og stor
akkuratesse, for at det skal se smukt ud her i vintermånederne.
Hvert gravsted sin pyntning. Graverne pynter over 500 gravsteder inden jul! Hvert gravsted tager ca. én time. Hvert år tager de på inspirationstur med andre gravere på en af egnens kirkegårde. Så pynter de om kap en hel dag.

”Rengøring” og nytænkning
Men det er selvfølgelig ikke kun grandækning graverne udfører. Gravstederne skal passes hele året, med blomster og mod ukrudt, så der altid er pænt og nydeligt til modtagelse af de besøgende.
Nedfaldne blade suges op af den velfungerende løvsuger. Det er et stort arbejde her om efteråret. Græs, som der er så rigeligt af, skal slås, men heldigvis har de maskiner til dette arbejde.
Indendørs rengøring hører også med til gravernes arbejde. Kirken og sognehuset skal rengøres, så der altid er pænt og nydeligt til gæsterne.
Det er også graverne opgave sammen med menighedsrådet at planlægge kirkegårdens anlæg nogle år frem: hvilke planter skal vi have, hvor høje skal de være, hvad passer godt sammen o.s.v.

Begravelser/bisættelser
Begravelser er også en af gravernes funktioner. Kisten med den døde modtages og placeres på en katafalk i kapellet indtil begravelsen. Den skal så transporteres over i kirken og være klar inden begravelsen begynder. Flaget hejses på halv, og kirken bliver udsmykket med blomster.

Gudstjenester
Når der er gudstjeneste i kirken møder graveren ca. en time før for at tænde stearinlysene, og være klar inden kirkegængerne ankommer. Her kan der let være en ekstratjans: som f.eks. at hjælpe med at pynte kirken til halloween eller høst, deltage i børnegudstjenester og få kirkens IT til at fungere.

Sjælesorg
Graverne kender mange mennesker i sognet i forbindelse med det sjælesørger arbejde de laver, når de taler med mennesker, som går op på kirkegården for at besøge deres døde. Fællesskabet blandt de ansatte på Seest Kirkegård er godt. Graverne har forskellige former for jobtræning, og det er dejligt for alle, at de kan være et helt team til at udføre arbejdet med godt humør.

Kurt Schmidt,
Tekst og billeder


Skønhed på kirkegården giver evighed til det levende.
Kirkegården i Seest er for mig lig med skønhed.
De gamle gravsten, planterne, morgenrøden og regnvejret er alt sammen smukt og jeg glædes ved det hver dag. Kirkegården er rolig og harmonisk, de besøgende kan i fred komme med tanker om deres efterladte, som de har holdt af. Det er respekten for det forhold, der gør vores arbejde betydningsfuldt, nøglen til at vise den respekt er at lægge kærlighed i arbejdet. Jeg ønsker, at arbejdet på kirkegården skal være en gestus, vi fører til ende, hvilket er at dyrke skønheden. Men skønheden kan ikke være til stadighed, ligesom livet ikke havde værdi, hvis det var evigt. Kirsebærtræet
der står på kirke gården er kun i blomst 14 dage om året, men det er så smukt, at det er det hele værd. Det blomstrer med en eksplosion af lyserøde blomster. Efteråret er mørke morgenstunder med sus i træerne, smukt ser det ud med
tændte gravstedlys, der varmer og gyldent løvfald, der flyver i vinden mellem gravene. Jeg glæder mig hvert år til julen og grandækningen, det er hårdt arbejde, men også spændende at arbejde opfindsomt og kreativt, hvert gravsted skal have en særlig streg og udtryk. Pludselig er det forår, grannen visner og fjernes så let som en bølge, der slår ind over et sandslot, taget væk for ikke at komme tilbage igen. Det minder os om livet, som vi skal nyde, mens vi har det.

Jonathan Bock
Graver