Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  Nabokirker er forskellige

Min og din tro kan være i Folkekirken!
I Den danske Folkekirke er der både plads til præster, som læser det nye Testamente moderne, og præster som er fundamentalister. Der er plads til præster, som f.eks. vil velsigne bøsser og lesbiske og plads til præster, som ikke vil.

Faktisk har vi sådan to kirker lige ved siden af hinanden i Seest, nemlig Seest Kirke, hvor jeg tolker Det nye Testamente ud fra, hvordan vi kan finde tro i dag på Jesus, selv om teksterne er skrevet i oldtiden. Jeg vil gerne velsigne to af samme køn (selvfølgelig!, vil jeg sige).
Ved siden af ligger Kristkirken, hvor udlægningen af Bibelen nok kræver megen tæt troskab til teksten ord til ord, og hvor jeg ikke tror, præsterne vil lave særlige velsignelses handlinger for to af samme køn.

Fri til at vælge kirke
Jeg skriver ikke om det for at pege fingre af en anden kirke. Men for at fortælle om det mærkværdige, at Folkekirken rummer ret forskellig kristentro. Det er faktisk Folkekirkens styrke, at mennesker siden 1855 har kunnet vælge kirke ud fra forskellige udlægninger af troen. Grundtvig fik det indført, og de næste 100 år var der mange som løste deres sognebånd og bandt sig til en anden præst. Han kunne være missionsk eller grundtvigsk eller bare en åndelig leder, folk kunne lide.

Hver gang kirken fornyede sig: der kom kvindelige præster, præster kunne vie fraskilte, vi kan lave en velsignelseshandling for bøsser og lesbiske, er denne frihedsret blevet opretholdt.
Det betyder, at mennesker som tror på en meget tekstnær forståelse og efterlevelse af Bibelen, og som ikke bryder sig om kirkens fornyelse, hvis den strider imod Bibelens/oldtidens menneskesyn, de kan søge f.eks. Kristkirkens præster, og omvendt kan mennesker som ønsker fortolkning af Det nye Testamente ud fra det moderne, naturvidenskabelige livssyn søge f.eks Seest.

Tradition og fornyelse er kirkens styrke
Styrken er, at tradition og fornyelse i fortolkningen af kristendommen holdes sammen i folkekirken. Her er plads til moderne menneskers tvivl om, om Gud er til, når biologien og fysikken er livets love. Her er plads til kritik af oldtidens regelmoral (ex. at man ikke kan være skilt, bøsse, kvindelig præst). Og samtidig holder fundamentalisterne/kirkens højrefløj det moderne menneske fast på at tage stilling til, at Jesus Kristus er ham, det hele inderst inde drejer sig om.

Kirkens medlemmer tror meget forskelligt om Gud. Nogle tror, han er en åndelig væren, eller at Jesus bare var et forbilledligt menneske. Kirken kan rumme det fint, selv om der er meget mere at sige. At vi i kirken lærer, at Guds Ånd er Skaberens Ånd, livets gnist, kærlighedens strøm, Ordet. Og at Jesus var så forbilledlig, fordi Gud var lyslevende i ham. Men det er noget som i Seest står til samtale, hvordan det kan tros. Både ud fra dit og mit livssyn, og ud fra at du og jeg fortolker Det nye Testamente.


Sognepræst Kristina Nilson