Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 

Præsteskoven - Seest Menigheds naturperle.

Nok ukendt for de fleste af Seest Sogns indbyggere, ligger præsteskoven på sydkanten af Hylkedalen, gennemskåret af motorvejen.

Præsteskoven har tilhørt Seest sogn fra gammel tid, hvor præstegården med tilliggende landbrugsjord, enge og skov var en væsentlig del af lønnen til den enhver tid siddende præst.

I mere end 35 år har jeg, som skovfoged ved Skovdyrkerforeningen Syd, haft den glæde, at rådgive menighedsrådet om skovens drift. Samtidig har jeg sørget for, at aftalte arbejder er blevet udført.
Størstedelen af præsteskoven, den nordlige del, er oprindelig østjysk løvskov. Her har i tidens løb været indplantet mindre granholme. Størstedelen af skoven er dog bøg, som forynger sig ved frøfald fra de gamle træer.
I forbindelse med bygning af motorvejen blev der lagt ca. 3 hektar landbrugsjord til skoven mod syd. Her blev i 1974 plantet en større granholm med sitkagran. Mod yderkanterne blev plantet eg.

Denne store, lidt mørke, granholm giver, nu hvor granerne har vokset sig store, en dejlig afveksling på skovturen. Både i foråret hvor resten af skoven står nyudsprunget lysegrøn og om vinteren når sneen dækker den nøgne løvskov.

Af mere markante træer i præsteskoven kan nævnes en stor Douglasgran, der står ud mod skovvejen mellem genforeningsstenen og Tandholtvej. Douglasgranen ses også som et markant træ, når man kommer kørende nordpå ad motorvejen og lige har passeret Hylkedals rastepladsen.
På turen hen ad vejen mod øst, langs skråningen, står der, lidt højt oppe til højre, 6 – 7 store lærketræer. Nede fra vejen ser de måske ikke ud af så meget, men prøv at gå helt op til dem, så fornemmer man rigtig størrelsen.
Hvis man er nået så vidt, kan man forsætte tværs gennem skoven mod øst lidt opad skråningen. Så når man på et tidspunkt hen til resterne af en gammel egebevoksning med imponerende egetræer.

De ovenfor beskrevne træer har det tilfælles, at der har været flere af dem. Der blev for 30 – 35 år siden fældet store ege, douglasgraner og lærke til brug ved fornyelse af blytaget på Seest kirkes tårn.

På grund af den bynære beliggenhed og, ikke mindst, den bestandige støj fra motorvejen er præsteskoven ikke skoven med det tætteste dyreliv.
Færdes man der jævnligt, vil man dog opleve skovens almindelige fugle og dyreliv.
I en årrække har duehøgen ynglet i et af skovens store træer.


Skovfoged Per Juul Larsen
Skovdyrkerforeningen Syd.

 

 

Ta` på tur i Præsteskoven!

Start med at gå fra Hylkedalsvej over for Seest Kirke. Her er der et skilt, hvor der står Hylkedal 1 km.
Fortsæt ad stien hen til de store højspændingsmaster, og her får du til højre et glimt af Præsteskoven.
Gå nu ned ad bakken til broen, hvor du gør et ophold, og nyder udsigten langs med Seest Mølleå, og længere henne kan du nu tydeligt se Præsteskoven.
Ved at fortsætte hen over broen, skal du nu snart dreje til højre, og følge stien hen til skoven. Det er en pænt bakket sti, og du skal over endnu en lille bro. Her møder du nu på din højre side en bænk, hvor du kan ta` et hvil og nyde roen, og lytter du godt efter, kan du høre Seest Mølleå i baggrunden.


Skoven er jo smuk på alle fire årstider.
Foråret hvor alt eksploderer, i skovbunden vælter anemonerne frem, og træerne får lysegrønne blade. Fuglene synger, så gi` dig tid på bænken og nyd naturens skønhed.

Sommeren, når solens stråler skinner ned gennem det tætte bladløv, og gør dig i et rigtig godt humør.

Efteråret er tiden, hvor skoven får de skønne efterårsfarver, så er der ikke noget skønnere end at sidde på bænken og nyde det flotte farvespil.

Vinteren, hvor træerne står nøgne, kan du nu rigtig se de stejle skråninger og de flotte træer. Når træernes grene er fulde af sne og solen skinner, får du ikke et flottere syn.

Skoven er fuld af ”skulpturer”, det er næsten som at gå på et kunstmuseum. Træer der er væltet, og de store rødder er fulde af mos, et flot syn. Træer der er revnet, og et træ som er væltet ud over åen, danner nogle rigtige flotte motiver.
Nå, men nu er der tid til at forsætte hen ad stien, og gå under motorvejsbroen. Kort tid efter, er der en sti på venstre hånd, som fører op til Genforeningsstenen med teksten
”End er der en Gud foroven, der råder for Danmarks sag. 1864-1920”
Og nu er du heldig, for ved siden af stenen er der en bænk, og nu er det tid til at drikke kaffen!
Når du har drukket kaffen, er der flere stier og mindre spor rundt i skoven. De opdages og kan udforskes, hvis Præsteskoven bliver et fast skovtursmål.
Når du kommer ned til Hylkehuse, gå så ad Hylkedalsvej tilbage til Seest, for oppe ved motorvejsbroen, får du et smukt syn ud over Hylkedalen og Præsteskoven.

GOD TUR!