Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

 

Præsteskoven under forandring

Ny skovfoged
Seest menighedsråd inviteret på skovtur i Præsteskoven, for bl.a. at se en skov under forandring. Turen startede ved indgangen på Tandholtvej, hvor skovens nye skovfoged Morten Hessellund tog imod os. Morten startede hos Skovdyrkerforeningen Syd d. 01.02-14. Var assistent for skovfoged Per Juul Larsen i 11/2 år, hvor efter han overtog skovparten d. 01-07-2015 i forbindelse med at Per Juul Larsen gik på efterløn.

Præsteskoven under forandring
Forandringen var stor, da vi kom ind i skoven, idet alle de gamle udtjente grantræer var fældet. Morten fortalte at forårets vejrlig var velegnet til genplantning, så derfor er der plantet sitkagran og douglasgran. Allerede efter en periode på 4-5 år vil granerne være ca. 3 meter høje. Når vi er ude i naturen, er der en risiko for, at planterne kan blive angrebet af en stor nåletræssnudebille, som er så fræk at bide barken af rodhalsen på planterne. Men Morten vil løbende føre tilsyn med beplantningen.
Efter fældningen af de store grantræer skulle der etableres en liggeplads til de fældede træer. Og da disse også skulle afhentes af lastbiler, som skulle fragte dem til savværket, var det nødvendigt at anlægge en bilfast skovvej.

Nye projekter
     
Der er også fremtidige projekter, som skal løses. I bunden af de nyplantede træer løber der en grøft, som trænger til en oprensning. Dette vil forbedre afledningen af en del vand, der forårsager en forsumpning i den nederste del af kulturen. Der er en forhøjet risiko for at den kommende kultur vil vælte i stormvejr, når skovbunden er meget våd. Et andet projekt er også, at tynde ud i de yngre løvbevoksninger, som opstod efter stormfaldet i orkanen i 1999. Dette for at der skabes mere plads i kronerne på de pænere træer. Til den senere hugst, vil der blive lagt spor ind i bevoksningerne, som så vil være fremtidige skovspor. De fældede træer vil blive lagt op i en stak, for senere at blive hugget op til flis. Dette vil ske, når varmeværkerne har behov. Når der skal tyndes ud i træerne, vil liggepladsen midt i skoven, blive udvidet.

Ravnsbjerg – med badesø
Præsteskovens højeste punkt er Ravnsbjerg, som ligger ved Genforeningsstenen. Pladsen var i ældre tid et yndet udflugtsmål for koldinggensere, især pinsedag. Bag ved stenen var der en lille sø med helt klar vand. Ligeledes har der også været afholdt kirkelige møder på stedet centreret omkring Indre Mission. Der berettes om at søen om sommeren blev brugt som badesø, og om vinteren kunne man stå på skøjter. Tidligere stod der en række store ege ved stedet, men de faldt i forbindelse med orkanen 1999. Samtidig med udvidelse af liggepladsen, vil der blive forsøgt at nedskære opvækst omkring den tilgroede sø i et forsøg på at kunne gendanne vandspejlet. Det kunne være spændende, hvis der igen kommer en sø, som kan bruges til at bade i om sommeren og stå på skøjter om vinteren.

Seest Sogn har en flot og dejlig Præsteskov, med masser af gode stier, så det er bare med at komme ud og nyde naturen hele året rundt!