Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  TEMA – Hvem renoverer præsteboliger?
Provstiet styrer kirkernes økonomi og aktiviteter i vores by


Provstiudvalgsmedlem og Seest-borger Kurt Bjerregaard fortæller her om Provstiet. Som bl.a. er det sted hvor det besluttes når en af byens præsteboliger skal sættes i stand:

Sognet er det lokale kirkeliv.
Kirkelivet foregår først og fremmest i kirkerne og i kirkernes lokalområde: sognet. Her holdes gudstjenester og her udfoldes kirkelige aktiviteter. Sognene er base for den kirkelige ”græsrodsbevægelse” med alt hvad det indebærer af idéudvikling, engagement, fællesskab og lokalkendskab.Men hvis sognet er det øverste i kransekagen, så er der noget nedenunder:

Organisatorisk er Folkekirken opdelt i 4 niveauer:
1.sognet. 2.provstiet. 3.stiftet. 4. Kirkeministeriet.

Her lidt om provstiet.
Et provsti deler de fleste steder geografi med kommunen, hvilket også gælder for Kolding Provsti. Et provsti ledes af en provst, mens forvaltningen af økonomien sker i et provstiudvalg, hvor provsten, i Kolding Grete Wigh-Poulsen er medlem og forretningsfører, og hvor de øvrige medlemmer er valgt af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet og et medlem er valgt af præsterne, nyvalgt i Kolding er Borgny Brünings-Hansen, præst i Ødis og hos os i Seest.
Kolding Provstis opgaver er mange: lige fra at oprette besøgstjenester til byggeri

1. Administrativ ledelse for præster og menighedsråd. Provsten er den administrative leder i provstiet og præsternes overordnede. På provstikontoret får menighedsråd og præster gode råd og hjælp til det daglige arbejde, og hjælp i særlige situationer f.eks. byggesager, personalesager og økonomisager. Kolding Provsti har kontor på Ejlersvej. Her deler provsten hus med provstisekretæren, personalekonsulenten, it-medarbejderen og Kirkernes Regnskabskontor.

2. Stå for fordelingen af økonomien i ligningsområdet, dvs. fordelingen af den kirkeskat, der bliver opkrævet i den pågældende kommune. Det er provstiudvalgets opgave at fordele og at prioritere de økonomiske midler i provstiet. I provstiudvalget i Kolding mødes vi en gang om måneden for at behandle ansøgninger og forespørgsler fra menighedsrådene, og for hele tiden at have et overblik over økonomien i provstiet, og vi besøger løbende sognene/kirkerne for at have et godt kendskab til det liv og de udfordringer, man har rundt i provstiet. Når sager behandles og når budgetter lægges, så sker ud fra dels hensyn til det lokale sogn, og vores kendskab til sognet, og dels ud fra hensynet til den fælles økonomi. Vi har ikke meget firkantede regler for bevillinger, men forsøger at tage hensyn til de ideer og aktiviteter, som opstår lokalt.

3. Formidle og støtte samarbejdet mellem præster og sogne i provstiet. Gennem de sidste5-10 år er der mellem kirkerne i Kolding etableret en række samarbejdsprojekter om fælles opgaver, enten bestående af samarbejde mellem alle kirker eller mellem nogle kirker med fælles behov for at løse en opgave. Eksempler hvor alle sogne deltager er: ”Jesus på slottet” for 3.klasserne, kirkehøjskole, diakonalt samarbejde, salmesangsprojekt for 4.klasserne, tværkulturelt samarbejde, fælles 2. pinsedags gudstjeneste og ansættelse af ungdomspræst. Eksempler hvor kun nogle kirker deltager er Kirkernes Regnskabskontor og Besøgstjenesten.

For mig er det en glæde og udfordring at være medlem af provstiudvalget. Da de økonomiske prioriteringer foretages her, er det på en måde kirkernes maskinrum, men jo også et sted med risiko for kritik, for vi skal kunne stå på mål for de beslutninger, der tages, og beslutningerne skal til enhver tid kunne holde til en debat om mål og midler. Vi skal hele tiden have for øje, at det handler om det lokale kirkeliv.

 

Renovering af præsteboligen
H. C. Andersens eventyr om den GRIMME ÆLLING, kan med rette bruges om renoveringen af Seest Præstegård.
Den gamle Præstebolig trængte efterhånden til en kraftig renovering. Flere vinduer var rådne, der var svamp og cellutexplader og indvendig var kælderen fugtig og væggene afskallede. Gulve var slidte, køkken og badeværelse trængte stærkt til en renovering.

Provstiudvalget opfordrede menighedsrådet til at lave et byggeprojekt, så menighedsrådet kunne få et overslag over, hvor omfattende det var og hvad det skulle koste. Tegnestuen Mejeriet blev hyret til dette. Den første opgave var at få fundet tegninger over præsteboligen, men der var ingen. Tegnestuen måtte lave nogle nye før de kunne komme i gang med udregningen.
Da dette endelig kom på plads, kunne de komme i gang med at lave projektforslag og hvad byggesagen ville løbe op i.
Så i november måned sidste år, kunne menighedsrådet og præsten få forevist hvad tegnestuen foreslog,der skulle laves. Dette var meget omfattende.

Her er de vigtigste ting: I stueplan skulle cellutexvægge fjernes, gulve rives op, således at der kunne blive isoleret og lagt gulvvarme. Det betød, at det gamle køkken skulle rives ned så der skulle monteres et nyt. På første sal skulle gulvet i det ene værelse rettes op idet det var skævt og badeværelset skulle fornyes.
Planlægning skulle der nu til, for hvordan skulle opgaverne løses, og hvilket køkken og badeværelse skulle installeres. Sammen med Mejeriet, menighedsrådet, Kristina og Jens, gik forhandlingerne nu i gang. Detaljerne blev nedskrevet, og beslutningen om leverandør af køkken og bad blev besluttet.
Endelig fik vi et færdigt projekt, hvor der også var et overslag på prisen for renoveringen. Dette blev så sendt til godkendelse hos Kolding Provsti. Med få ændringer, blev projektet nu godkendt af Provstiet, og det kunne nu sendes i udbud til håndværkerne.

Følgende håndværkere blev valgt til opgaven: Murer Preben Johansen, Tømrer Finn Vesterholm, Maler Ib Kristensen & Søn, VVS KrenkVVS, El Strøh Teknik Partner og Køkken/bad Svane Køkkenet.
Kristina og familie blev genhuset i Bramdrupdam og hun fik midlertidigt kontor ovre i Sognehuset.
Endelig blev det februar, og i uge 4 kunne håndværkerne komme i gang med nedrivningen i præsteboligen. Nu kunne vi rigtig se den ”GRIMME ÆLLING” foran os, for gulve blev brækket op, mure revet ned, tapet pillet af, køkken og bad forsvandt. Når vi stod på første sal, kunne vi kigge ned i kælderen. En væg i det gamle badeværelse blev fjernet, således at det kunne blive større. I køkkenet blev væggen ud til det gamle bryggers også fjernet, således at der kunne blive et større køkken. Fugerne på den ene endegavl, skulle også ha` en omgang, idet de skulle skrabes ud og repareres.

Når vi var til byggemøde og kiggede ind i præsteboligen, lignede det jeg ved ikke hvad, men håndværkerne arbejdede sig meget effektivt og hurtigt fremad således at tidsplanen blev fulgt til punkt og prikke.
Som det fremgår af billederne, var det i starten et stort virvar, men pludselig tegnede der sig et billede af, hvordan det ville komme til at se ud, når opgaven var løst.

Endelig blev den ”GRIMME ÆLLING TIL EN SMUK SVANE”, og her i slutningen af maj måned, kunne Kristina og familie, begynde at flytte tilbage til den smukke præstebolig.

Kurt Schmidt.