Prædikener
Læsekreds
Nørkleklub
Dåbsklude
Kirkens kor
Babysalmesang
Børnekonfirmander
Konfirmander
Kirkegården
Menighedsrådet
Seest lokalhistorie
Arkiv kirkeblade

 

Kirkekontoret:
Kirketoft 2, Seest
6000 Kolding.
Tlf.: 75 52 47 07
Åbent:
Man. – torsdag 9.00-12.00
Torsdag tillige 16.00-18.00
Fredag lukket

Folkekirken.dk
Koldingprovsti.dk

 

 

  Tror vi på den samme Gud?

Svaret på spørgsmålet om alle mennesker, der tror, tror på den samme Gud kan svares enten med et rungende JA, eller et lige så rungende NEJ.
JA, selvfølgelig tror vi på den samme Gud, for der er da kun én og han har skabt alle mennesker, så der kan ikke være tale om andet end, at det er den samme og eneste Gud mennesker tror på.
NEJ, religionerne er så forskellige og måden vi praktiserer vores tro på ligner slet ikke hinanden.
Hinduistiske templer, jødiske synagoger, muslimske moskéer og kristne kirker har så forskellige måder at kommunikere Gud, at der på ingen måde kan være tale om den samme. Desuden er kristnes Gud en treenighed af Fader, Søn og Helligånd og harmoniserer ikke med andres religioners tale om Gud.
Der findes gode og væsentlige argumenter både for og imod, så man kunne godt sige at vi bare lader spørgsmålet ligge, da der er omsonst at tale mere om den sag, der bringer os ikke videre på nogen måde.
Når jeg nu alligevel har valgt det som overskrift for præstesiden denne gang, er det fordi jeg mener, at hvis vi går lidt i dybden med spørgsmålet kan det lære os noget. En måde at anskue religionerne på er at se på deres Gudsbillede. Hvordan tales der om Gud i de forskellige religioner? Når man gør det, ses det tydeligt, at der er stor forskel på, hvad vi bekender om Gud og ser forskelligt på, hvordan Guds ord er kommet til mennesker. F.eks.
er der stor forskel på østens erkendelsesreligioner (hinduisme og buddhisme), hvor man gennem meditation og bestemt religiøs praksis kan opnå visdom om Gud og skriftreligionerne (jødedom, kristendom og islam), hvor Guds ord kommer til udtryk gennem et helligskrift.
Hvis vore trosbekendelser og religiøse praksis har endegyldig sandhed, så er der ikke mere at tale om. Så tror vi ikke på den samme Gud, så er spørgsmålet endeligt svaret. På den anden side kan man sige, det er ikke så
vigtigt, hvad man tror på, bare man tror. At man har et fast holdepunkt i tilværelsen, det må være
det væsentlige. Så er alle religioner lige gyldige og spørgsmålet uinteressant. Der findes også den tredje mulighed, at bekendelserne rummer sandhed, men ikke hele sandheden. Vi kan se vores trosbekendelse som et stykke af en større helhed. En brik som ikke modstrider med det store billede, men heller ikke giver os det store overblik.
Gud er større end det vi bekender om ham. Det er svært at svare spørgsmålet, om vi tror på den samme Gud, endegyldigt. Der vil være så forskelligt som mennesker lægger til grund for deres svar. Vi kan sige at vi har forskellige Gudsbilleder og ikke bekender det samme om Gud. Og så kan vi vel ikke gøre andet, end at stå ved vores eget udgangspunkt i samtalen med andre.

Jeg er i det ovenstående blevet inspireret af Niels Henrik Arendts, biskop i Haderslev Stift, bog ”Er det den
samme Gud?”, udgivet på Unitas Forlag i 2009. Her kan man læse mere om emnet.